FESTIVAL RULES

/ SLOVENSKKO /

DEJSTVA:
– Drum’n’Bass na prostem
– Drum’n’Bass, Reggae, Dubwise, Dubstep, Psytrance, Bass House
– Kampiranje od petka od 8.00 do nedelje do 18.00
– Vstop na prizorišče od petka od 17.00 do nedelje do 12.00
– Starostna omejitev: 16+
– Hrana in pijača
– Zvok in vizualizacije
– Prostor za počitek in kampiranje
– Šport in zabava

PRAVILA NA VHODU:
– sledite navodilom Natrual Bass osebja
– Nujni primeri se bodo obravnavali prednostno
– Vikend vstopnica: veljavnost celoten vikend
– Petek vstopnica: veljavnost od petka od 17.00 do sobote do 13.00
– Sobotna vstopnica: veljavnost od sobote od 13.00 do nedelje do 12.00
– izhod in vhod na prizorišče bo dovoljen ob vseh časih

PREPOVEDANO NA FESTIVALSKEM PROSTORU IN PROSTORU ZA KAMPIRANJE:
– prepovedan je vnos hrane in pijače
– prepovedan je vnos gorečih predmetov
– prepovedan je vnos nevarnih in ostrih predmetov (nožev, …)
– Prepovedan je vnos vseh prepovedanih substanc (orožje, droga, …)

OPOZORILA:
– vse vrste nasilja bodo v trenutku kaznovani in vsi izzivalci bodo odstranjeni s festivalskega področja
– festival se dogaja v naravi, kjer obstaja požarna nevarnost – bodite previdni
– bodite eko, pustite naravo čisto in nepoškodovano
– festival se dogaja blizu reke, držite se stran od nje in prvo pomislite na svojo varnost
– ne sprehajajte se po gozdu, saj se lahko poškodujete

PREDLOGI:
– prinesite športno obutev
– prinesite brisačo
– prinesite sočno kremo
– prinesite dodatno majico
– prinesite pulover
– bodite prijazni do Natural Bass osebja in upoštevajte njihova navodila
– prinesite dobro volji in energijo, da boste lahko plesali celoten vikend
– ne nazadnje, ne pozabite svojega šotora

PROMET:
– upoštevajte usmeritve osebja
– nekateri deli cesto so lahko zaprti, upoštevajte znake

VSA PRAVILA IN PREDLOGI SO TU Z RAZLOGOM, DA ZAGOTOVIMO VAŠO VARNOST IN DOBRO ZABAVO!

**organizator lahko ta pravila spremeni, če je to potrebno


/ ENGLISH /

FACTS:
– Drum’n’Bass open air
– Drum’n’Bass, Reggae, Dubwise, Dubstep, Psytrance, Bass House
– camping from friday 8.00 until sunday 18.00
– door from friday 17.00 until sunday 12.00
– age limit: 16+
– food and drinks
– sound and visual
– chill out & camping area
– sport & fun

ENTRANCE RULES:
– listen to Natural Bass staff instructions
– emergency cases will be treated as priority
– Weekend tickets: validity all weekend
– Friday ticket: validity from friday 17.00 until saturday 13.00
– Saturday ticket: validity from saturday 13.00 until sunday 12.00
– Exit and entrance will be allowed at any time

FORBIDDEN AT FESTIVAL OR CAMPING AREA:
– forbidden to bring in food and drinks
– forbidden to bring in flamable objects
– forbidden to bring in dangerous and sharp objects (knifes, sticks, …)
– it will be forbidden to bring in anything illegal (weapons, drugs, etc)

WARNINGS:
– all kinds of violence will be strictly punished and provokers removed from festival
– festival takes place in nature, which is a fire risk – be careful
– be ECO, keep nature clean and undamaged
– festival takes place near a river, keep away from it and consider your safety first
– try not to wonder around forest, you can get hurt

SUGGESTIONS:
– bring sport shoes
– bring a towel
– bring some sunscreen
– bring extra T-shirts
– bring a sweater
– be nice with Natural Bass stuff and consider their instructions
– bring good will and energy to dance whole weekend
– last but not least, don’t forget your tent

TRAFFIC:
– consider directives of the staff
– some parts of the road will be closed, consider the signs placed there

ALL RULES AND SUGGESTIONS ARE THERE FOR A REASON, TO REASSURE YOUR SAFETY AND A GOOD PARTY WEEKEND!

** the organiser takes privilege to change rules if necessary

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s